Nevarne snovi

V zadnjem času je prevoz nevarnih kemikalij vse bolj pogost, zato zlasti v logistični industriji namenjamo veliko pozornosti varnosti njihovega transporta. Nevarne kemikalije in tovore je potrebno prevažati in skladiščiti v skladu s specifičnimi okolijskimi in zakonskimi zahtevami, ki jih zajemajo zakonodaje o prometu, zdravju in varnosti. Razumeti te regulative v vseh državah, v katerih poslujemo, in se jih držati je naša osnovna vrednota.

Pišite nam