Pravno obvestilo v zvezi s spletnim mestom

Vsa vsebina, objavljena na spletni strani http://www.etan.si/ je last podjetja Potenca d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Potenca d.o.o

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© Potenca d.o.o 2018 – Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je podjetje Potenca d.o.o., ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Podjetje Potenca d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

 

Pravno obvestilo v zvezi z elektronskim sporočilom

POTENCA, prometne dejavnosti, svetovanje, trgovina in storitve, d.o.o., Luka Slanič, Mestni vrh 10, 2250 Ptuj, Slovenija, matična številka: 3586707000, davčna številka: 13092073, je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument).

Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite.

Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine. Niti Potenca d.o.o., ali njena podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.

 

Pravno obvestilo o piškotkih

Naše spletne strani in aplikacije uporabljajo piškotke.

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Piškotki sami po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, pač pa računalnik oz. napravo, ki je bila uporabljena pri dostopu na spletno stran oz. aplikacijo.

Lahko preberete več o naši uporabi piškotkov v našem Pravnem obvestilu o piškotkih

 

Izjava o zasebnosti

Naše spletne strani in aplikacije zbirajo podatke, tudi osebne.

Pri oblikovanju naših spletnih strani in storitev imamo v mislih ohranjanje vaše zasebnosti. Vključujemo strokovnjake z različnih področij, vključno s pravnim področjem, področjem varnosti, tehnologije, oblikovanja produktov in drugih, da smo popolnoma prepričani, da se pri vsaki odločitvi upošteva ohranjanje vaše zasebnosti.

Lahko preberete več o zasebnosti in podatkih, ki jih zbiramo o vas v naši  Izjavi o zasebnosti