Dućan

Naš integrirani pristup ključan je čimbenik uspjeha u transportu potrošačkih dobara. Kao odgovor na sve veće zahtjeve tržišta, kao što su brzina, fleksibilnost i učinkovitost koju maloprodaja stavlja na današnju logistiku, Etan Logistics je razvio fleksibilni sustav upravljanja opskrbnim lancem koji reagira na tržište bilo kada, bilo gdje. Za nas logistika u sektoru maloprodaje znači optimizirati, popunjavati i nadopunjavati vaš proizvod i lanac opskrbe s proaktivnim općim konceptima kako bi stvorili dodanu vrijednost.

Pišite nama