Farmacevstka industrija

Farmacevtska industrija je zelo regulirana in zato potrebuje logistično podjetje, ki razume po trebe in zahteve ter zakone panoge.

Na področju zdravja in farmacevtske industrije vam nudimo prevoz tudi visoko občutljivih medicinskih pripomočkov. Upoštevamo posebne postopke za prevoz in skladiščenje glede na temperaturni nadzor ali kondicioniranje. Za te storitve spoštujemo pravne smernice in zahteve za posamezne družbe.

Naša flota je sestavljena iz prevoznih sredstev, ki s svojimi karakteristikami zagotavljajo 24/7 nadzor vlage in temperature okolja, v katerem transportiramo blago.

Pišite nam